[1]
B. H. Yunanto, S. Subandi, and M. K. Fadillah, “Upaya Guru Dalam Pembentukan Akhlak Melalui Pengembangan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik MAN 1 Lampung Tengah”, Ber. Ilm. Pend., vol. 1, no. 1, pp. 35-43, Mar. 2021.