[1]
Mukhlisin, Y. and Ittaqi Tafuzi 2023. Chain Epistemologis Mufasir Pesantren Terhadap Interpretasi Aḥrūf Muqaṭṭa’ah Perspektif Historis . Bulletin of Indonesian Islamic Studies. 2, 1 (Jul. 2023), 85-100. DOI:https://doi.org/10.51214/biis.v2i1.566.